security

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Tra Cứu Kết Quả Tuyển Sinh 2017

Số Báo Danh:
hoặc Họ tên
Ngày sinh:
/ /
1. SV thi THPT quốc gia: nhập Số báo danh và Ngày sinh để tra cứu.
2. SV xét tuyển học bạ lớp 12: nhập Họ tên và Ngày sinh để tra cứu.